EHDOT
1. Yleiskohdat

1.1. Mesi24-verkkokauppa – verkko-osoitteessa www.mesi24.ee operoiva verkkokauppa, jonka omistaja on OÜ Artocarpus rek. nro 10247109 (jatkossa myös nimellä Mesi24).

1.2. Asiakas – Mesi24-verkkokaupassa oston suorittanut luonnollinen tai oikeushenkilö.

1.3. Myyjä – Mesi24-verkkokaupassa tuotteita myyvä yritys, joka vastaa tuotteen perille toimittamisesta ja laadusta.

1.4. Sopimuspuolet nojautuvat keskinäisten suhteidensa säätelyssä Viron velvoiteoikeuslakiin (Võlaõigusseadus) sekä muihin Viron tasavallan lakeihin ja muihin oikeudellisiin säädöksiin sekä osto-myyntisopimuksessa sovittuun.

1.5. Myyjällä on oikeus koska tahansa tehdä muutoksia Verkkokaupan palvelu- ja osto- ja myyntiehtoihin.

2. Ostoehdot

2.1. Ostoehdot ovat voimassa Mesi24-verkkokaupan Asiakkaan, Mesi24:n omistajan OÜ:n Artocarpus (jatkossa nimellä Mesi24) ja Mesi24-verkkokaupassa toimivan Myyjän (jatkossa nimellä Myyjä) välillä tuotteiden ostamisen myötä aiheutuvia oikeudellisia suhteita koskien.

2.2. Ostoehdot on laadittu hyvässä uskossa ja ne eivät ole Viron tasavallassa voimassa olevien lakien kanssa ristiriidassa.

2.3. Mesi24 varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä ostoehtoja ilmoittamatta muutoksista kolmansille osapuolille. Muutetut ostoehdot astuvat voimaan niiden julkistamishetkestä alkaen.

2.4. Myyjällä on oikeus muuttaa verkkokaupassa myytäviä tuotteita, niiden kuvauksia ja hintoja ilmoittamatta siitä kolmansille osapuolille. Mainitut muutokset astuvat voimaan niiden julkistamishetkestä lukien. Jos Asiakas on toimittanut tilauksen ennen muutosten voimaantuloa, Asiakasta koskevat tilauksen suoritushetkellä voimassa olleet ehdot, pl. tapauksessa, jossa laissa tai näissä ehdoissa on säädetty toisin.

2.5. Tämä ostoehdot ovat perusteena Mesi24-verkkokaupan, Asiakkaan ja Myyjän välisten oikeudellisten suhteiden säätelyssä. Tilausta tehdessään Asiakas vahvistaa, että on tutustunut näihin ostoehtoihin ja hyväksyy ne.

2.6 Kaikki hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron.

2.7. Ostaja sitoutuu esittämään laatimisen yhteydessä totuudenmukaiset tiedot, joita tarvitaan tilauksen täyttämisessä. Myyjä ei vastaa tilauksen täytössä ostajan esittämistä virheellisistä tiedoista johtuvasta tilauksen täyttämättä jäämisestä tai minkäänlaisista siitä johtuvista seurauksista.

2.8. Myynti tapahtuu vasta sitten, kun Ostaja on lähettänyt Verkkokaupan kautta tilauksen ja on maksanut tilauksen.

2.9. OÜ Artocarpus varaa itselleen oikeuden käyttää tavaran pakkaamiseen ja lähettämiseen aiemmin muiden yritysten käyttämiä, mutta silti puhtaita pahvirasioita.

3. Mesi24:n hinnasto

3.1. Mesi24-verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron ja ovat esitettyinä euroissa, mutta eivät sisällä perille toimittamiseen liittyvää maksua.

3.2. Tavaran perille toimituksen hinnat perustuvat tilaukseen ja riippuvat Asiakkaan valitsemasta toimitustavasta.

3.2.1. Omnivan lähetin välityksellä tuotteiden perille toimituksen hinta on 20,00 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron.

3.2.2. SmartPOST OÜ:n ja Omnivan pakettiautomaattien välityksellä tuotteiden perille toimittamisen hinta on 13,50 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveron.

3.3. Mesi24 varaa itselleen oikeuden muuttaa verkkokaupassa tarjottavia toimitustapoja ja oikaista niiden hintaa.

4. Tavaran tilaaminen ja maksaminen

4.1. Tilaus laaditaan Asiakkaan laatiman Ostoskorin perusteella.

4.2. Asiakas lisää Ostoskoriin Mesi24-verkkokaupassa myytäviä tuotteita.

4.3. Ostoskorista Asiakas voi poistaa tuotteita ja muuttaa niiden määriä.

4.4. Ostoskorissa olevat tuotteet eivät velvoita Asiakasta vielä maksamaan, koska sillä hetkellä tilausta ei ole vielä laadittu.

4.5. Tuotteita, jotka on lisätty Ostoskoriin, ei ole varattu Ostoskorin laatineelle Asiakkaalle, ts. tuotteet ovat samaan aikaan myynnissä kolmansille henkilöille.

4.6. Tilauksen laatimiseksi Asiakkaan tulee napsauttaa Ostoskorissa olevaa nuppia ”Laadi osto”. Sen jälkeen Asiakas määrittää laskutustiedot, toimitustavan ja toimitustiedot. Asiakas tarkastaa vielä kerran tilauksen oikeellisuuden, tutustuu sopimusehtoihin ja hyväksyy ne sekä napsauttaa nuppia ”Laadi tilaus”.

4.7. Myynti tapahtuu vasta sitten, kun Ostaja on lähettänyt Verkkokaupan kotisivun kautta tilauksen ja on maksanut tilauksen.

5. Tavaran perille toimittaminen ja luovuttaminen

5.1. Myyjä lähettää tavaran matkaan joko maksun saapumispäivänä tai kahden (2) seuraavan työpäivän aikana.

5.2. Ostajalle lähetetään tavarat joko Omnivan (Post24), Smartpostin tai DPD:n palvelua käyttäen ja voimassa olevien hinnastojen mukaisesti.

5.3. Myyjä ei vastaa postipalvelun tarjoajan aiheuttamista viivästyksistä.

5.4. Asiakas voi valita kahdesta (2) eri toimitustavasta.

5.4.1. Tuotteiden perille toimittaminen Omnivan (Post24) pakettiautomaattien välityksellä.

5.4.2. Tuotteiden perille toimittaminen SmartPOST OÜ:n pakettiautomaattien välityksellä.

6. Tilauksen peruminen ja rahan palauttaminen

6.1. Asiakas voi perua tilauksen koska tahansa ennen Tilauksen tilaa ”Postitettu”. Tilauksen perumiseksi tulee lähettää vapaamuotoinen ilmoitus sähköpostiosoitteeseen martin@mesi24.ee. Siinä tapauksessa Mesi24 maksaa Asiakkaalle rahan takaisin 14 päivän kuluessa tilauksen perumisilmoituksen saamisesta.

6.2. Jos tilaus on tilassa ”Postitettu”, tilausta ei ole mahdollista perua. Siinä tapauksessa Asiakkaan tulee toimia tavaran palauttamista koskevien sääntöjen mukaan.

6.3. Mesi24:llä on oikeus perua tilaus yksipuolisesti, mikäli tilattava tavara on jostain syystä loppunut tai jostain muusta syystä se ei ole toimitettavissa. Siinä tapauksessa Myyjä ottaa Asiakkaaseen yhteyttä ja tarjoaa vaihtoehtoisia tuotteita. Mikäli vaihtoehtoiset tuotteet eivät sovi Asiakkaalle, Mesi24 palauttaa kahden (2) päivän kuluessa tilauksesta maksetun rahan Asiakkaan pankkitilille.

7. Tavaran palauttaminen

7.1. Virossa voimassa olevien lakien perusteella Asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta 14 päivän kuluessa tavaran haltuun saamisen hetkestä lukien. Vetäytymisilmoituksen toimittamisen myötä Asiakkaan tulee palauttaa tavara.

7.2. Tavaran palauttaminen on sallittu vain siinä tapauksessa, että tallella on tilauksen lasku, tuotteen pakkaus, tuote ei ole pilalla (ml. tuotetta ei ole avattu) eikä käytetty, likaantunut tai kulunut. Arvion tuotteen palauttamisen sopivuudesta antaa Myyjä.

7.3. Tavaran palauttamisen yhteydessä Mesi24 palauttaa Asiakkaan pankkitilille tilauksesta maksetun rahan (ml. kuljetus) ensi tilassa, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen ja tavaran saapumisesta myyjälle.

7.4. Tavaran palauttaminen Myyjälle tapahtuu Asiakkaan omalla kustannuksella ja Mesi24 ei korvaa Tavaran palauttamiseen liittyviä kustannuksia.

7.5. Tavaran vaihtamisen yhteydessä Asiakas palauttaa tavaran Myyjälle omalla kustannuksellaan.

7.6. Mikäli tavara on vahingoittunut, ja sitä ei ulkoisessa tarkastuksessa havaittu, ja vaurioituminen ei ole aiheutunut paketin avaamisen yhteydessä, tai mikäli tavara ei ole se, jonka Asiakas tilasi, palautuskustannuksen ml. perille toimituksen maksaa Mesi24.

7.7. Jos Asiakas päättää käyttää vetäytymisoikeutta, hän on velvollinen avaamaan tuotteen paketin varoen ja sitä rikkomatta. Jos ilmenee, että tuote on vahingoittunut Asiakkaan tahallisen tai käyttötarkoituksen vastaisen käytön vuoksi, Mesi24:llä on oikeus nettouttaa tuotteen arvon väheneminen Asiakkaalle palautettavaksi kuuluvasta summasta.

8. Valituksen esittäminen ja vaatimuksia vastaamattomien tuotteiden palauttaminen.

8.1. Kaikkia myynnissä olevia tuotteita koskevat Viron tasavallan laeissa säädetyt takuut ja palautuskäytäntö.

8.2. Asiakkaalla on oikeus palauttaa verkkokaupastamme ostettu tuote 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa sen haltuun saamisesta lukien. Palautettavaa tavaraa ei saa olla käytetty, vahingoitettu ja pakkaus ei saa olla avattu.

8.3. Hunajaa, hunajasekoituksia ja muita mehiläishoitotuotteita, jotka ovat avatussa pakkauksessa, ei voi palauttaa.

8.4. Mesi24 takaa internetsivuston käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuuden eikä myy/toimita/välitä käyttäjien henkilö- ja yhteystietoja kolmansille henkilöille, paitsi erityissopimusten yhteydessä (mahdollisten kampanjoiden yms. voittajien julkistamisen yhteydessä).

9. Ylivoimainen este, vastuu ja muut ehdot

9.1. Mesi24, Myyjä ja Asiakas vastaavat näiden ehtojen rikkomisen seurauksena aiheutuneesta vahingosta Viron tasavallan laeissa säädetyssä laajuudessa ja säädetyissä tapauksissa.

9.2. Osapuolet eivät ole vastuussa toiselle osapuolelle ja niiden käyttäytymistä ei katsota näiden ehtojen rikkomiseksi minkään velvollisuuden täytön viivyttämisen tai sen tarjoamatta jättämisen vuoksi, jos mainitun toiminnan syy ei ole kyseisen osapuolen hallinnassa (ylivoimainen este).

9.3. Mesi24 ja Myyjä eivät korvaa Asiakkaalle moraalista vahinkoa, joka voi aiheutua näiden ehtojen, hintojen, toimitusaikojen ym. ehtojen muuttamisesta näiden ehtojen puitteissa.

9.4. Mesi24 käyttää Asiakkaan henkilötietoja ainoastaan tilauksen täyttämiseksi säädetyllä tavalla.

9.5. Mesi24 varaa itselleen oikeuden lähettää Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen uutiskirjeitä, jos Asiakas on rekisteröinnin yhteydessä tai tilinhallinnassa ilmaissut tällaisen toivomuksen.

9.6. Näissä ehdoissa säätelemättömissä kysymyksissä Asiakas, Myyjä ja Mesi24 nojautuvat Viron tasavallassa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja osapuolten välisiä suhteita sääteleviin muihin säädöksiin.

9.7. Erimielisyyksien ilmetessä osapuolet pyrkivät ratkaisemaan ne neuvotteluteitse. Sen ollessa mahdotonta on Asiakkaalla oikeus oikeuksiensa puolustamiseksi kääntyä tuomioistuimen tai kuluttajansuojaviranomaisen (