Tietosuojakäytäntö ja evästeiden käyttäminen

Tämä Tietosuojakäytäntö ja ilmoitus evästeiden käytöstä (jatkossa nimellä ilmoitus) sisältää hyödyllistä tietoa siitä, miten ja miksi OÜ Artocarpus (mesi24.ee) kerää, käsittelee ja jakaa henkilötietoja (tietoja). Tietosuojakäytäntö perustuu yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR – General Data Protection Regulation).

Tietosuojakäytännön tavoitteena on suojata asiakkaiden yksityisyyttä Viron tasavallan lakien ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut evästeiden käyttöön ja henkilötietojen käsittelyehtoihin siten, kuin on kuvattuna Tietosuojakäytännössämme ja evästeiden käytössä.

Voimassa 25.5.2018 alkaen

Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen
”Henkilötiedot” ovat kaikenlaista tietoa tunnistetusta tai tunnistettavasta luonnollisesta henkilöstä, esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä tieto kotisivullamme vierailuista, sosiaalisen median kanavien ja palvelujemme käytöstä.

Henkilötietoja käsittelemme sekä täyttääksemme sopimuksiin perustuvia velvollisuuksiamme että tarjotaksemme mahdollisille asiakkaille laadukkaampaa palvelua ja tietoa.

OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) markkinointikanavista (ml. kotisivu) keräämme tietoja niiden käytöstä ja mahdollisten asiakkaiden kiinnostuksista ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme todellisia kiinnostuksen kohteita, tarjotaksemme laadukkaampaa tietoa ja täydellistääksemme kotisivun toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Tällaisessa tapauksessa käsittelyn oikeudellinen peruste on meidän oikeutettu etumme ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja tarjota parempaa palvelua.

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) käsittelee esimerkiksi tietoja asiakkaan ostokäyttäytymisestä tavoitteenaan tarjota asiakkaalle tämän suosimia tarjouksia ja sisältöä.

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Kysymysten herätessä kirjoita osoitteeseen martin@mesi24.ee.

Henkilötietojen kerääminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

yhteystietojen (mm. nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi) esittämisen kautta verkkosivustollamme tai muualla (esim. myyntituvassa);
verkkosivustoa käytettäessä evästeiden (cookies) kautta (mm. selaimen laji, laitteen tyyppi, viestintäkieli, verkkosivuston osoite, jolta käyttäjä saapui, millaisia sisältösivuja tutki ja käyttäjän IP-osoite sekä muut liiketiedot);
oston tai tilauksen suorittamisen kautta hunajatalossamme tai verkkokaupassa;
käyttäjän toimet OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) sähköpostikirjeisiin liittyen;
muut henkilötiedot, jotka olet saattanut julkisesti saataville tai meille saatavilla oleviksi kolmansien henkilöiden sosiaalisissa verkostoissa, kuten LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram ym. OÜ Artocarpus (mesi24.ee) ei käsittele vastuullisena käsittelijänä erityisiä henkilötietoryhmiä.
Miten tietoja kerätään
Pääasiassa keräämme henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä ja heidän suostumuksestaan. Sen lisäksi käytämme automaattisia tiedonkeräysvälineitä, mukaan lukien evästeitä ja muita seurantavälineitä optimoidaksemme kotisivumme käyttäjäkokemuksen ja tarjotaksemme asiakkaille parempia palveluita.

Evästeet ja niistä vapautuminen

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän verkkoselaimeen ja joka tallennetaan käyttäjän tietokoneen kovalevylle ja joka mahdollistaa muistamaan käyttäjän mieltymykset, kuten kirjainkoon, viestintäkielen, laitetiedot, vierailutilaston yms.

Kaikki verkkoselaimet on oletusarvoisesti säädetty sallimaan evästeet, mutta verkkoselaimen säätöjä voi yleensä muuttaa siten, että verkkoselain kieltäytyy evästeistä täysin, estää kolmansien henkilöiden evästeet tai ilmoittaa käyttäjälle jokaisesta lähetetystä evästeestä.

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) käyttää seuraavia evästeitä:

Istuntokohtaiset evästeet (tilapäiset evästeet), joiden tarkoitus on mahdollistaa palvelun käyttäminen.
Pysyvät evästeet (tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen verkkoselaimen sulkemisen jälkeen), joiden tarkoitus on muistaa asiakkaan valinnat OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) verkkosivustolla.
Tarkemmin sanottuna OÜ Artocarpus (mesi24.ee) käyttää:

analyyttisia evästeitä, jotka keräävät tietoa siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Esimerkiksi millaisilla sisältösivuilla käydään eniten tai mitä vierailijat verkkosivustolta etsivät jne. Nämä evästeet eivät kerää tietoa, joka mahdollistaisi suoraan tunnistaa verkkosivuston käyttäjän. Näihin kuuluvat esim. Google Analyticsin ja Hotjarin evästeet,
kolmansien osapuolten evästeet, esim. YouTube ja Google Maps. Sijaintipaikan karttaa ja videoita ei näytetä, mikäli tietosuojakäytäntöä ei ole hyväksytty. Teknisten mahdollisuuksien takaamiseksi käytämme Avada-muotoilun luomaa privacy_embeds -evästettä.
Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneeseen. Näin halutessaan käyttäjän tulee muuttaa verkkoselaimensa säätöjä.

Ohjeet yleisimmin käytettävien selainten säätämiseen:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Evästeet estäessään käyttäjän tulee ottaa huomioon, että kaikki verkkosivuston toiminnot eivät välttämättä jää käyttäjälle tavoitettaviksi.

Henkilötietojen jakaminen

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) ei toimita asiakkaan tietoja Euroopan (EU) talousalueen ulkopuolelle.

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) ei jaa Asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille pl. alla luetelluin ehdoin. Kaikkia tietoja käytetään vain yhteydenpitoon ja paremman tuotteen tai palvelun tarjoamistarkoituksessa.

Henkilötietojasi voimme jakaa seuraavissa tapauksissa:

Tilattujen tuotteiden lähettäminen – kuljetuspalvelua välittävät tai tarjoavat henkilöt, laitokset ja järjestöt.
Velkojen periminen – velkojen perintäpalvelun tarjoajat, maksuhäiriörekisterit.
Valtion valvontaviranomaiset ja poliisi.
Julkinen palaute asiakkaan suostumuksesta.
Henkilötietojen (tietojen) turvallisuus, käyttäminen ja säilyttäminen
Henkilötietojen turvallisuus

Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen on OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) suurin turvallisuusalan prioriteetti. Pyrimme tekemään kaiken mahdollisen välttääksemme luvatonta pääsyä tietoihin, niiden julkistamista ja muuta laitonta käsittelyä. Suojaamme henkilötietojen luottamuksellisuutta ja koskemattomuutta ja takaamme tietoihin pääsyn voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme laatineet keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaksi kohtuulliset ja riittävät järjestelylliset menetelmät ja tekniset ja fyysiset rajoitteet. Käytettävät menetelmät riippuvat henkilötietojen lajista ja niiden julkisuuteen tulemisen mahdollisista seurauksista.

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) on ottanut käyttöön tarvittavat tekniset, fyysiset ja järjestelylliset turvakeinot asiakkaan henkilötietojen (tietojen) suojaamiseksi katoamiselta ja laittomalta käsittelyltä.

OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) verkkokaupassa vierailun ja ostojen suorittamisen yhteydessä tietoon saatuja asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona. Salattu tietoyhteyskanava pankkeihin takaa oston suorittajan henkilötietojen ja pankkiyhteystietojen turvallisuuden.

Säilytysaika – miten kauan säilytämme henkilötietoja?

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on niiden keräämisen tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Säilytysaika riippuu myös tarpeesta vastata rekisteröidyn kyselyihin, ratkaista ongelmia ja täyttää lainmukaiset asiakirjojen säilyttämisvaatimukset.

Kun emme enää tarvitse henkilötietoja ja lainsäädäntö ei vaadi niiden säilyttämistä, poistamme nämä henkilötiedot.

Voimme jatkaa kyseisten tietojen käyttämistä tilastotarkoituksiin, mutta ainoastaan pseudonymisoidussa tai anonymisoidussa muodossa.

Mikäli herää pieninkin kysymys, ole hyvä ja kirjoita osoitteeseen martin@mesi24.ee

Asiakkaan (rekisteröidyn) oikeudet.

Asiakkaalla on oikeus päästä OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) käsiteltäviin Asiakkaan omiin henkilötietoihin ja oikeus vaatia epätarkkojen henkilötietojen korjaamista.

Mikäli Asiakkaalla on kysymyksiä oikeuksistaan tai hän katsoo, että OÜ Artocarpus (mesi24.ee) on hänen henkilötietojaan (tietojaan) käsitellessään rikkonut hänen oikeuksiaan, hänen pitäisi ehdottomasti ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen martin@mesi24.ee.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus vaatia korjaamista – rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häneen liittyvät väärät henkilötiedot korjataan ilman perusteetonta viivytystä.

Oikeus vaatia poistamista – rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että hänen henkilötietonsa poistetaan ilman perusteetonta viivytystä, mikäli tietyt lisäehdot on täytetty.

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihin, joita me hänestä säilytämme ja jotka hän on meille antanut sekä oikeus toimittaa nämä tiedot toiselle vastuulliselle käsittelijälle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja käsittely tapahtuu suostumuksen tai sopimuksen perusteella ja automatisoidusti.

Rekisteröidyllä on oikeus tietystä tilanteestaan lähtien esittää koska tahansa vastaväitteitä henkilötietojensa sellaisen käsittelyn suhteen, joka tapahtuu lainsäädännön kyseisten säädösten perusteella, mukaan lukien näiden säädösten perusteella tapahtuvan profiilianalyysin suhteen.

Mikäli lainsäädännöstä ei seuraa muuta, on rekisteröidyllä oikeus vaatia, että hänestä ei tehdä päätöstä, joka perustuu ainoastaan automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profiilianalyysiin, ja aiheuttaa rekisteröidylle oikeudellisia seurauksia tai joista on hänelle merkittävää vaikutusta.

Mikäli henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyllä on oikeus perua tämä suostumus koska tahansa ilman, että se vaikuttaisi ennen perumista suostumuksen perusteella tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.

Jos haluat käyttää mainittuja oikeuksia, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä.

Jos OÜ:n Artocarpus (mesi24.ee) tarjoama ratkaisu ei tyydytä sinua, sinulla on oikeus kääntyä Viron tasavallan tietosuojaviranomaisen (Andmekaitse Inspektsioon) ja tuomioistuimen puoleen.

Muut kohdat

OÜ Artocarpus (mesi24.ee) varaa itselleen oikeuden muuttaa yksipuolisesti Tietosuojakäytäntöä ja evästeiden käyttöä.

Tätä Tietosuojakäytäntöä ja evästeiden käyttöä koskevat Viron tasavallan lait. Tietosuojakäytännöstä seuraavat kiistat tai vaatimukset ratkaistaan Tallinnassa Harjumaan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).