Tänane postitus on inspireeritud suuresti ühest vahvast telefonikõnest, mille sain mõne aja eest ühelt ägedalt tuttavalt. Mees püüab rajada perspektiivikat veeäri Lääne-Virumaale ning helistas mulle küsimusega, meie peagi valmiva uue Meemaja osas. Küsimus oli:“Martin, kas sa räägiksid mulle, kuidas sa seda värki teed?“

Mõte uuest meemajast tekkis 2015 aasta kevadel tänu ühele sõbrale, kelle potentsiaalsed äripartnerid koostööst loobusid ladustamis- ja tootmispindade vähesuse tõttu. Mul ei ole kunagi olnud ambitsiooni rajada suurt tööstust, tõttöelda pole mul ilmselt ka silmapaistvaid juhiomadusi. Siiski jäi mul see olemata jäänud koostöö ja mõte sellega seonduvast suuremast tootmishoonest hinge kriipima. 2016 aasta varakevadel, olles perega nõu pidanud, otsustasime proovida.

Inju Meemaja

Uus meemaja ehk Inju mõisa riistakuur 2016. aastal. Vaade põhjast.

Inju meemaja

Meemaja. Vaade Väike-Maarja-Vilgu-Rakvere tee äärest 2016. aastal.

Tegime algust

Mitmed kalkulatsioonid näitasid, et otstarbeks ei ole rajada nullis päris uut hoonet, vaid renoveerida tugevate müüride ja enam-vähem korras katusega suurem hoone. Läbirääkimiste tulemusena õnnestuski üks seatud nõuetele vastav hoone kodu lähedal külas mõistliku hinnaga soetada. Maja, nagu meie praegugi kasutuses olev Meemaja, kuulub Inju mõisa kompleksi ning sellest tulenevalt on ka muinsuskaitse all.

Ennem ostutehingu sooritamist kutsusin kohale ka kohaliku Muinsuskaitseameti esindajad, kelle hinnangul võisin oma vaimusilmas loodud kujutelmad ellu viia tingimusel, et säilitan ja parendan ehitise välisimet (st. panen uued ilusad väravad, remondin hoone põhjaseinas oleva ukseaugu säilitades sealjuures olemasoleva petikava).

Meemaja

Meemaja nr. 1 ehk Inju mõisa kuivati. Praegu meemajana kasutuses olev hoone.

Meemaja

Meemaja, vaade mõisa poolt.

Minu õnneks olid hoone endisel omanikul olemas kehtivad muinsuskaitse eritingimused ning samuti katuserenoveerimise projekt. Nõnda saingi hakata tegelema ehitusloa taotlemisega. Väga keeruliseks osutus vajalike litsentsidega arhitekti leidmine, kes mõistliku hinnaga minu mõtted ehitusjoonisteks paberile paneb ning sinna juurde ka „söödava“ seletuskirja koostab. Asjaliku inimese ja toreda ettevõtteni viis mind (see, mis alati) vahva juhus.

Olles täiesti väsinud ja tülpinud hoonega seonduvate probleemidega tegelemast, teinud kümneid päringuid arhitekti leidmiseks, sattusin  2018a. Saku kevadlaadal meie meetooteid turustades, kõrvuti müüma ühe väga toreda naisterahvaga. Poolepäevase rõõmsa vestluse järel, uurisin,  et millega proua tegeleb hobikorras laadalkäimise kõrval. Selgus, et on arhitekt. Loomulikut kurtsin oma muret ning sain vastuseks, et temal endal küll vajalikku pädevust muinsuskaitseobjekti tarvis ei ole, kuid tal on kolleeg-sõbranna, kellega võiks rääkida. Suur tänu Vana Tallinn OÜ toredale perele! Teieta oleksin oma ettevõtmisele ilmselt millalgi käega löönud. Koostöös paari sõbrast inseneriga ja OÜ Vana Tallinn´aga õnnestus 2018 aasta hilissügisel ehitusloataotlus esitada ning juba 2019 märtsis oligi luba olemas.

Probleemid

Ehitusprojekti kokkupanemisel ilmnesid probleemid kasutatavate ehitusmaterjalidega, mida tuli muuta vajaliku tulepüsivusklassi saavutamiseks. Samuti tuli lahendada elektri ja veetrassi liitumine. Mida rohkem ma siin ilmas elan, seda rohkem usun, et kõigele on lahendus. Tuleb vaid rahulikult mõelda ja kui ise välja ei mõtle, siis vanematelt, sõpradelt või muidu targematelt nõuhaud küsida. Tihti viskab elu ise ette võimaluse just seal kus seda kõige rohkem vaja on. Peab ka paika vanasõna „ Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem.“ Tuleb vaid järjekindel olla.
Imekombel tuli renoveerimisse mineva hoone kõrvalt põõsast välja unustusse vajunud 100 m3 mahutavusega tuletõrje veevõtukoht. Seda ajal, mil olin taas meeleheitel, et kas tõesti jääb ehitusplaan katki vajaliku veereservuaari puudumise tõttut. Hiljem asja uurides, selgus, et mitte kaugel, veel teinegi veevõtukoht. Mõlemad nii suvel kui talvel vett täis. Kõlab kui muinasjutt aga seal nad on.
Mõningaste probleemide seljatamise järel Muinsuskaitseametiga, õnnestus sõbralikule kokkuleppele saada ning lõpuks oligi just nimetatud organisatsioon esimene, kes aegajalt ikka uuris, et hei Martin, meilt kooskõlastus olemas….millal ehitama hakkad?

Tuletõrje veevõtukoht

Tuletõrje veevõtukoht, mille pool kogemata hoone lähedalt leidsime.

Tuletõrje veevõtukoht

Veevõtukoht asub ehitatavast hoonest ca. 50 m kaugusel.

Arvutamine ja ehitus
Keskseina metallkarkassi paigaldamine

Vahelae ja keskseina tugikarkass

Keskseina karkass

Vahelae ja keskseina tugikarkass paigaldatud.

Vana väljaviskamine

Sodi väljaviskamine

Tuulutuskorsten

Panime hoone tuulutuskorstna autosse 🙂

Põrandakütte torustik

Põrandaküttetorustik ennem betooni valamist

Kosmeetilised tood

Kosmeetilised tööd

Tehnoruum

Tehnoruum

2019 aastal, ehitusloa kättesaamise järel, hakkasin põhjalikumalt kalkuleerima ehituskulusid. Mõtlesin läbi kõik tööde etapid, samuti vajaminevad materjalid. Konsulteerisin teadjamate inimestega keerukamate ehitustehniliste lahenduste üle ning lõpuks koostasin eesseisvate kulutuste tabeli Excelis.

Mitmete ehitustööde hinnapakkumiste järel sain aru kui kirju on Eesti ehitusturg. Hinnad ulatuvad absoluutsest absurdsusest kuni väga mõistliku, ka lihtsa väikeettevõtja võimete piirideni. Ehitustöid hakkas teostama OÜ Ruusbet. Ettevõtte juhi Taisto hästi läbimõeldud juhtimise ja asjalike meistrimeeste käe all valmis lõpuks meie arvates oodatust märksa ägedam hoone. Tõstuksed tulid OÜ Wiru Uks´est. Elektriprobleemid lahendas Raja Elekter OÜ, eesotsas Valev Sard´iga (mees pakub ka elektriprojektide koostamist). Epopõranda kogu hoonele tegid Marcellus OÜ kogenud meistrimehed. Õhk-Vesi soojuspumba paigaldas CleanCool Group OÜ.

Palju tuli ise ära teha

Väga palju tuli muidugi ka endal ära teha, sest muidu poleks MES´ilt (Maaelu Arendamise Sihtasutus) laenuks saadud vahenditest jagunud. Oma jõududega ehitasime ja paigaldasime kogu hoone ulatuses karkassi lagede paigaldamise tarvis. Kogu ehituseks vajamineva materjali otsisime ise ning organiseerisime ka transpordi. Olulises mahus sai ennem ehitustöödega alustamist remontida katust ning muidugi tegime ise kõik vajaminevad koristamis- ja lõhkumistööd ning prahi äraveo. Ise paigaldasime majja kõik siseuksed ning rajasime kogu veevärgi. Perega koos värvisime siseseinad. Siiani teeme jõudumööda „kosmeetilisi“ töid ehk paigaldame erinevaid katteplekke või kapinuppe. Kevadel ootavad ees veel fassaadi parendamise tööd ning suve jooksul loodame paika saada ka tänavapoolsed väravad.

Praegu tegutseme selles suunas, et võimalikult kiiresti saaks hoones tööd alustada. Selle tarvis on vajalik kasutusluba. Tegeleme projekti korrigeerimisega ning loodame kasutusloataotluse esitada ehk juba märtsi alguses.

Pornada ettevalmistamine

Põrandate ettevalmistamine valamiseks

Betooniautod

Betooni pumpamise masin paremal, segumasin vasakul.

Mee vurritamise ruum